Browsing All posts tagged under »wahyu«

037. MUKJIZAT

February 18, 2016

0

Walau Satu Ayat ep. 037. Selain pewahyuan firman Nya kepada para Nabi/Rasul, Allah س membentengi para Nabi/Rasul Nya, dengan mukjizat yang khusus dimiliki oleh para Nabi/Rasul. Mukjizat, merupakan kecakapan khas yang digunakan untuk menghadapi tantangan kaum yang didakwahi. Meski begitu, para Nabi/Rasul tidak dapat mengulang kemukjizatannya. Semua itu untuk meneguhkan keberimanan kaum mukmin dan pembelajaran […]

036. KITABULLAH

January 18, 2016

0

Walau Satu Ayat ep. 036. Para Nabi/Rasul dalam mendakwahkan firman Nya, bertumpu pada wahyu yang diterima; sebagian diantaranya dibukukan. Agama Islam mengakui 4 Kitab Suci, semuanya disebut Kitabullah; Kitab Zabur oleh Nabi Daud ع, Kitab Taurat oleh Nabi Musa ع, Kitab Injil oleh Nabi Isa ع, dan Al Quran dimuskhafkan oleh Rasulullah ص “Seperti telah […]

030. KHALIFAH

July 18, 2015

0

Walau Satu Ayat ep. 030. Jadilah orang bijak, dengan cara memahami kandungan makna firman Allah س yang diwahyukan kepada Rasulullah ص dalam Al Quran. Dalam penciptaan Adam ع dikisahkan, Dia menciptanya untuk dijadikan khalifah. Bila manusia tidak memahami dirinya sebagai khalifah, niscaya kehidupannya di dunia tidak dapat membawa kebaikan akhirat. Sesungguhnya, manusia adalah Khalifah. Seusai […]