Browsing All posts tagged under »Allah;«

039. AL QURAN for all nations

April 18, 2016

0

Walau Satu Ayat ep. 039. Setelah janin menyatakan kesaksian akan keesaan Allah س , lalu ia dikaruniai pendengaran, penglihatan dan kalbu. Begitu orang sekeliling bersyukur atas kelahirannya, si mungil memulai kafilahnya untuk menempuh perjalanan panjang. Dalam era inilah, ia tumbuh dan berkembang; ada yang diwafatkan sewaktu muda dan sebagian lagi sampai usia pikun, dengan memutuskan […]

038. ADZAB SUATU KAUM

March 18, 2016

0

Walau Satu Ayat ep. 038. Pada masa kenabian, pedakwahan Islam sering mengalami penolakan; karena itu, Allah س selalu menguji para Nabi/Rasul Nya melalui rintangan dari sesuatu kaum yang didakwahi. Allah س berjanji, bagi yang mengkafiri Dzat Nya, dipastikan mendapat hukuman. Sebagaimana difirmankan dalam Al Quran, Dia menghukum kaum `Ad di masa kenabian Nuh dan Hud […]

098. SEKUTU ALLAH س

May 18, 2015

0

Seseorang tidak ingin menjadi muslim, beralasan tuhannya tidak boleh diserupakan. Menurutnya, jika ada duplikat tuhan dihadapannya, dapat lebih konsentrasi ibadahnya. Allah س berfirman, penyerupaan itu haram hukumnya dan merupakan dosa besar. Banas membuka tausiah ba`da dhuha dengan mengulas kembali perbincangan yang lalu; dikatakannya, seperti difirmankan dalam Surah Al Ikhlas, ditegaskan, Allah س adalah Maha Esa, […]

026. JUMLAH MALAIKAT

March 18, 2015

0

Walau Satu Ayat ep. 026. Nama-nama dan urusan 10 Malaikat, paling sering dipahamkan melalui sekolahan; padahal sesungguhnya Allah س mencipta lebih banyak dari jumlah itu. Bahkan, Dia berfirman dalam Kitab Al Quran, setiap mahluk Nya yang berjumlah milyaran, selalu diiringi oleh Malaikat. Selain itu, Rasulullah ص bersabda, ada puluhan Malaikat mengiringi manusia yang menunaikan shalat. […]

010. Allah س adalah Tuhan Maha Esa

November 18, 2013

0

Sampaikan Walau Satu Ayat; Ep. 010. Allah س adalah Tuhan Maha Esa Ketauhidan dalam Agama Islam tidak harus berhenti pada pemahaman secara dogma sebagaimana makna dari lafadz Syahadat Tauhid, melainkan manusia dapat menggunakan akal pikirannya guna memahami tanda-tanda keesaan Nya. Marilah mengkaji sifat Nya, Allah س adalah Dzat Yang Maha Esa. Mentari memancar keras mengiring […]

009. Allah س, Tuhan para tuhan

October 18, 2013

0

Sampaikan Walau Satu Ayat; Ep. 009. Allah س, Tuhan para tuhan. Sejarah mencatat, penuhanan selain kepada Allah س selalu dikaitkan dengan kekuatan alam yang melingkupi kehidupannya. Akhir dari pencarian tuhannya, mereka memvisualkan menjadi wujud nyata, seperti berhala, patung, dsb. Padahal Allah س adalah Pencipta dari semua yang dipertuhankan, maka sesungguhnya Dia adalah satu-satunya Tuhan dan […]

008. Kami adalah Allah س

September 18, 2013

0

Sampaikan Walau Satu Ayat; Ep. 008. Kami adalah Allah س. Allah س banyak berfirman kepada Nabi Muhammad Rasulullah ص dalam Kitab Al Quran, menyatakan jati diri dengan sebutan Kami. Dalam Bahasa Indonesia, penulisannya selalu diawali huruf kapital (besar), baik pada awal, di tengah atau pada akhir kalimat. Mungkin banyak kaum muslim yang membaca begitu saja, […]